PV-daksysteem
Vergelijking zonder elektriciteit
Vergelijking met elektriciteit

LCA-techniek voor duurzaam bouwen

Weegt de energie die een PV-dak levert op tegen de extra milieubelasting door de productie van zo'n dak?

Dit is de vraag die ik mij voor de opdracht bij het vak 'LCA-techniek voor duurzaam bouwen' gesteld heb. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heb ik een dak met PV-panelen vergeleken met een traditioneel pannendak.

Een PV-dak, gemaakt met fotovoltaïsche panelen die zonlicht omzetten in elektriciteit, zal gedurende zijn levensduur elektriciteit produceren. Een pannendak heeft echter een lagere energie-inhoud dan een PV-dak (voor de productie van het pannendak is minder energie nodig dan voor de productie van het PV-dak).

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het computerprogramma SimaPro. De beide daken zijn met behulp van de Eco-Indocator 95 methode vergeleken. Samengevat kan het volgende geconcludeerd worden:

  • Indien alleen de productie van beide daken wordt beschouwd – dus als de elektriciteitsopwekking door de PV-panelen buiten beschouwing gelaten wordt – is de milieubelasting van het PV-dak beduidend hoger dan die van het pannendak.
  • Indien de elektriciteitsopwekking door de PV-panelen wel beschouwd wordt, is de milieubelasting van het pannendak juist veel hoger dan die van het PV-dak. De milieubelasting van het pannendak wordt hierbij vooral veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit. De elektriciteit die geleverd wordt door de PV-panelen, moet in de woning met het pannendak namelijk door het elektriciteitsnet geleverd worden.

De conclusie van het onderzoek is dus, dat de energie die een PV-dak levert inderdaad opweegt tegen de extra milieubelasting van productie.